Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
State of topic: approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Summary: Cieľom práce je zhodnotiť úroveň naplnenia makroekonomických cieľov (cieľov stabilizačnej politiky) ako ekonomický rast, zamestnanosť, vyrovnaná platobná bilancia prostredníctvom vybraných ekonomických ukazovateľov ako hrubý domáci produkt, miera nezamestnanosti, miera inflácie, import, export v krajinách V4. V práci študent navrhne možnosti pre zlepšenie realizácie makroekonomických cieľov v praxi prostredníctvom nástrojov hospodárskej politiky štátu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.