Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať prílev priamych zahraničných investícií a poukázať na ich význam pre socio-ekonomický rozvoj vybraného regiónu. Práca poskytne údaje a informácie ohľadom histórie a aktuálneho stavu prílevu PZI, ich alokácie v priemyselných parkoch ako aj vplyvu PZI na rozvoj regiónu na základe vybraných socio-ekonomických ukazovateľov (vplyv na zamestnanosť, daňové príjmy, rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.