Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Priame zahraničné investície a ich význam pre rozvoj vybraného regiónu
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cieľom práce je analyzovať prílev priamych zahraničných investícií a poukázať na ich význam pre socio-ekonomický rozvoj vybraného regiónu. Práca poskytne údaje a informácie ohľadom histórie a aktuálneho stavu prílevu PZI, ich alokácie v priemyselných parkoch ako aj vplyvu PZI na rozvoj regiónu na základe vybraných socio-ekonomických ukazovateľov (vplyv na zamestnanosť, daňové príjmy, rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.