Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Stav tématu:
schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotiť rozvojový potenciál obce, konkrétne prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti, infraštruktúru a riadenie samosprávy a následne jeho význam pre socio - ekonomický rozvoj obce. Práca poskytne kvantifikáciu a kvalitatívny aspekt rozvojového potenciálu vybranej obce a navrhne možnosti aktivizácie existujúcich využívaných a nevyužitých zdrojov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.