Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotenie legislatívneho, inštitucionálneho a finančného rámca zabezpečovania sociálnych služieb pre cieľovú skupinu seniorov v NSK. Práca poukazuje na potrebu riešenia problému starnutia obyvateľstva a ukazuje príklady alternatívnych foriem zabezpečovania sociálnych služieb pre seniorov v zahraničí. Súčasťou práce je dotazníkový prieskum určený seniorom, ktorého cieľom je zmapovanie potrieb obyvateľov v poproduktívnom veku. Téma je vypísaná na požiadavku praxe (NKÚ).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.