Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je zhodnotenie legislatívneho, inštitucionálneho a finančného rámca zabezpečovania sociálnych služieb pre cieľovú skupinu seniorov v NSK. Práca poukazuje na potrebu riešenia problému starnutia obyvateľstva a ukazuje príklady alternatívnych foriem zabezpečovania sociálnych služieb pre seniorov v zahraničí. Súčasťou práce je dotazníkový prieskum určený seniorom, ktorého cieľom je zmapovanie potrieb obyvateľov v poproduktívnom veku. Téma je vypísaná na požiadavku praxe (NKÚ).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.