Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
State of topic: approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Summary: Cieľom práce je zhodnotiť rozvojový potenciál regiónu Dolný Zemplín, jeho lokalizačné a realizačné predpoklady pre rozvoj CR. Práca poskytne kvalifikáciu a kvantifikáciu rozvojového potenciálu regiónu a navrhne možnosti aktivizácie existujúcich zdrojov pre CR. Výstupom práce bude marketingový plán produktu regiónu v cestovnom ruchu pre vybrané cieľové skupiny.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.