Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Možnosti aktivizácie rozvojového potenciálu regiónu Dolný Zemplín v oblasti cestovného ruchu
Stav tématu: schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotiť rozvojový potenciál regiónu Dolný Zemplín, jeho lokalizačné a realizačné predpoklady pre rozvoj CR. Práca poskytne kvalifikáciu a kvantifikáciu rozvojového potenciálu regiónu a navrhne možnosti aktivizácie existujúcich zdrojov pre CR. Výstupom práce bude marketingový plán produktu regiónu v cestovnom ruchu pre vybrané cieľové skupiny.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.