Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Stav tématu: schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotenie legislatívneho, inštitucionálneho a finančného rámca zabezpečovania služieb kultúry v meste Humenné. Súčasťou práce je dotazníkový prieskum určený vybranej cieľovej skupine prijímateľov služieb kultúry.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu -- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.