Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
Stav tématu: schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotenie legislatívneho, inštitucionálneho a finančného rámca zabezpečovania služieb kultúry v meste Humenné. Súčasťou práce je dotazníkový prieskum určený vybranej cieľovej skupine prijímateľov služieb kultúry.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.