Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zabezpečovanie služieb kultúry v meste Humenné
State of topic: approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Summary: Cieľom práce je zhodnotenie legislatívneho, inštitucionálneho a finančného rámca zabezpečovania služieb kultúry v meste Humenné. Súčasťou práce je dotazníkový prieskum určený vybranej cieľovej skupine prijímateľov služieb kultúry.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.