Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie účasti a podielu žien na komunálnych voľbách 2018 vo vybranom kraji Slovenska
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Silvia Jacková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Silvia Jacková, PhD.
Abstrakt: Ženy sa na Slovensku čoraz významnejšou mierou podieľajú na politickom živote, či už na úrovni národnej alebo lokálnej. Ich účasť na verejnom živote a aktivitách v jednotlivých regiónoch prináša mnohé pozitívne inovatívne zmeny a nový pohľad na perspektívu rozvoja jednotlivých miest a obcí. Bakalárska práca bude skúmať, aký bol podiel žien, ktoré kandidovali na post primátoriek/starostiek v komunálnych voľbách 2018 v rámci vybraného kraja. Ďalej bude zhodnotená ich úspešnosť a odborný profil.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.