Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Využitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vo vybranom regióne SR
State of topic:
approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Silvia Jacková, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: Ing. Silvia Jacková, PhD.
Summary:
Diplomová práca bude zameraná na analýzu a zhodnotenie využívania finančných prostriedkov pre podnikanie v oblasti poľnohospodárstva, čerpaných z Programu rozvoja vidieka pre obdobie rokov 2014-2020 vo vybranom regióne SR.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.