Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb vybranej obce na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Silvia Jacková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Silvia Jacková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať analýzou stavu poskytovania sociálnych služieb vo vybranej obci na Slovensku, zisťovaním a analýzou potrieb prijímateľov sociálnych služieb a ich informovanosti o dostupnosti sociálnych služieb. Výsledkom bude návrh komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb vo vybranej obci. Súčasťou diplomovej práce bude dotazníkový prieskum a SWOT analýza.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.