Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodín
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia