Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Riziko vplyvu vybraných ťažkých kovov na životné prostredie vybraného regiónu
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia