Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Poľnohospodárske družstvá v regióne Nitra a ich úloha v rozvoji regiónu
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej diplomovej práce je na základe analýzy získaných údajov prostredníctvom diplomantom vytvoreného dotazníka poukázať na  úlohy, ktorú zohrávajú vybrané poľnohospodárske družstvá v regióne Nitra vo vzťahu k rozvoju vidieka. Stanoví sa hypotéza, ktorú sa diplomant pokúsi potvrdiť –resp. vyvrátiť. Budú analyzované najmä údaje, týkajúce sa : -tvorby pracovných miest, sociálnych výhod členov družstva, pomoci družstva v konkrétnej dedine, kultúrnych úloh , ktoré poľnohospodárske družstvá realizujú pre obyvateľov vybraných dedín regiónu. Budú použité najmä metódy analýzy a komparácie .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia