Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pozemkové úpravy na Slovensku
Stav tématu: schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra práva (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej diplomovej práce je : -zistiť  súčasný stav pozemkových úprav na Slovensku, -poukázať na význam a cieľ pozemkových úprav v sledovanom regióne -zmapovať a zhodnotiť stav pozemkových úprav vo vybranom regióne, -Identifikovať najväčšie problémy , ktoré vznikali pri realizácii pozemkových úprav

K tématu nejsou zadaná žádná omezení