Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Pozemkové úpravy na Slovensku
State of topic: approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Summary: Cieľom záverečnej diplomovej práce je : -zistiť  súčasný stav pozemkových úprav na Slovensku, -poukázať na význam a cieľ pozemkových úprav v sledovanom regióne -zmapovať a zhodnotiť stav pozemkových úprav vo vybranom regióne, -Identifikovať najväčšie problémy , ktoré vznikali pri realizácii pozemkových úprav

There are no limitations of the topic