Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Pozemkové úpravy na Slovensku
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Summary:
Cieľom záverečnej diplomovej práce je : -zistiť  súčasný stav pozemkových úprav na Slovensku, -poukázať na význam a cieľ pozemkových úprav v sledovanom regióne -zmapovať a zhodnotiť stav pozemkových úprav vo vybranom regióne, -Identifikovať najväčšie problémy , ktoré vznikali pri realizácii pozemkových úprav

There are no limitations of the topic