Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pozemkové úpravy na Slovensku
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej diplomovej práce je : -zistiť  súčasný stav pozemkových úprav na Slovensku, -poukázať na význam a cieľ pozemkových úprav v sledovanom regióne -zmapovať a zhodnotiť stav pozemkových úprav vo vybranom regióne, -Identifikovať najväčšie problémy , ktoré vznikali pri realizácii pozemkových úprav

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia