Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komparácia metód hodnotenia sucha s využitím klimatických aj pedologických charakteristík na území východného Slovenska
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: Ing. Veronika Zuzulová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Práca je zameraná na zhodnotenie a porovnanie metód hodnotenia sucha na vybraných lokalitách východného Slovenska v časovom rade od 1960 do 2018. Údaje potrebné k výpočtu sucha budú získané zo staníc Košice, Milhostov a Kamenica nad Cirochou. Prínosom práce je zhodnotenie výsledkov dvoch metód, a to Palmerovho indexu závažnosti sucha (PDSI) a Z-indexu, pri výpočte ktorých sa využívajú nielen klimatické, ale ja pedologické charakteristiky prostredia. PDSI predstavuje kumulatívny index. To znamená, že intenzita sucha v danom mesiaci závisí aj od počasia v predchádzajúcich mesiacoch. Z-index hodnotí krátkodobé sucho na úrovni mesiacov. Z toho vyplýva, že extrémne suchý mesiac môže byť pozorovaný počas dlhodobého vlhkého obdobia a naopak, priaznivý vlhký mesiac počas dlhodobého obdobia sucha. Výsledkom je potvrdenie či vyvrátenie významnosti vplyvu kumulatívneho efektu PDSI na výsledné hodnoty, na základe ktorých možno určiť výskyt sucha na východnom Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.