Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra ekológie (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza historického stavu výskytu populácií podľa literárnych zdrojov a porovnanie so súčasným stavom v lesnom poraste v NPR Bábsky les. Dosiahnuté výsledky analyzovať na základe monitoringu, charakteristík jednotlivých druhov a vybraných lokalít. Metodický postup je založený na kladení zemných pascí a Malaiseho pascí.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM environmentálne manažérstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.