Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)
State of topic: approved
Thesis supervisor: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Ecology - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Summary: Cieľom práce je analýza historického stavu výskytu populácií podľa literárnych zdrojov a porovnanie so súčasným stavom v lesnom poraste v NPR Bábsky les. Dosiahnuté výsledky analyzovať na základe monitoringu, charakteristík jednotlivých druhov a vybraných lokalít. Metodický postup je založený na kladení zemných pascí a Malaiseho pascí.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-EM Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.