Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra ekológie (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť podľa získaných podkladov možné zníženie (mitigáciu) emisií amoniaku v riešenom území. Práca je založená na mapovaní zdrojov emisií amoniaku, spôsobov hospodárenia s odpadmi z rastlinnej a živočíšnej výroby v danom regióne. Metodické riešenie vychádza z materiálov IPCC a zásad správnej poľnohospodárskej praxe ako aj modelovaním


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-EMZ environmentálny manažment-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.