Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Abstrakt:
Sociálny podnik aplikuje princípy bežného podnikateľského subjektu, produkuje a predáva tovary a služby. Rozdiel spočíva v tom, že zisk sociálneho podniku je využitý na riešenie konkrétneho spoločenského problému. Takéto sociálne podniky môžu vytvárať aj obce. Slúžia na integráciu a zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov na trhu práce ako aj na získanie doplnkových finančných prostriedkov, ktoré môžu byť využité pre riešenie lokálneho problému, resp. rozvoj obce. Cieľom diplomovej práce je analýza rozvoja obecného sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji. Téma bola formulovaná po dohode s predstaviteľmi partnerských organizácií Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.