Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rozvoj obecného sociálneho podnikania v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja (Lucia Vörösová)
State of topic:
approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Sociálny podnik aplikuje princípy bežného podnikateľského subjektu, produkuje a predáva tovary a služby. Rozdiel spočíva v tom, že zisk sociálneho podniku je využitý na riešenie konkrétneho spoločenského problému. Takéto sociálne podniky môžu vytvárať aj obce. Slúžia na integráciu a zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov na trhu práce ako aj na získanie doplnkových finančných prostriedkov, ktoré môžu byť využité pre riešenie lokálneho problému, resp. rozvoj obce. Cieľom diplomovej práce je analýza rozvoja obecného sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji. Téma bola formulovaná po dohode s predstaviteľmi partnerských organizácií Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.