Přehled vypsaných témat - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je venovaná vyhodnoteniu súčasného stavu energetickej náročnosti vybraného stavebného objektu (výrobnej haly alebo poľnohospodárskeho objektu). Na základe zrealizovanej analýzy bude v závere práce spracované odporúčanie na úpravy objektu vrátane možných úspor energie, v súlade so súčasne platnou legislatívou v SR.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-EMZ environmentálny manažment-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.