Přehled vypsaných témat - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Bakalárska práca je venovaná vyhodnoteniu súčasného stavu energetickej náročnosti vybraného stavebného objektu (výrobnej haly alebo poľnohospodárskeho objektu). Na základe zrealizovanej analýzy bude v závere práce spracované odporúčanie na úpravy objektu vrátane možných úspor energie, v súlade so súčasne platnou legislatívou v SR.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.