Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Summary: Bakalárska práca je venovaná vyhodnoteniu súčasného stavu energetickej náročnosti vybraného stavebného objektu (výrobnej haly alebo poľnohospodárskeho objektu). Na základe zrealizovanej analýzy bude v závere práce spracované odporúčanie na úpravy objektu vrátane možných úspor energie, v súlade so súčasne platnou legislatívou v SR.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-EMG Environmental Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.