Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Abstrakt:
Bakalárska práca je venovaná vyhodnoteniu súčasného stavu energetickej náročnosti vybraného stavebného objektu (výrobnej haly alebo poľnohospodárskeho objektu). Na základe zrealizovanej analýzy bude v závere práce spracované odporúčanie na úpravy objektu vrátane možných úspor energie, v súlade so súčasne platnou legislatívou v SR.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.