Přehled vypsaných témat - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Verifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopalivá
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce je realizovať sériu experimentov zameraných na hodnotenie vhodnosti biomasy vypestovanej na výskumnej báze v Kolíňanoch na termochemickú katalytickú konverziu na biopalivá druhej generácie. Samotné pokusy budú realizované v Laboratóriu splyňovania biomasy Výskumného centra AgroBioTech.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
FEŠRR
U15-0141-I Malé energetické systémy