Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Verifikácia metódy termochemickej konverzie zámerne pestovanej biomasy na biopalivá
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Cieľom záverečnej práce je realizovať sériu experimentov zameraných na hodnotenie vhodnosti biomasy vypestovanej na výskumnej báze v Kolíňanoch na termochemickú katalytickú konverziu na biopalivá druhej generácie. Samotné pokusy budú realizované v Laboratóriu splyňovania biomasy Výskumného centra AgroBioTech.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EMG Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FESRD
U15-0141-I Small energetic systems