Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Utilization of support mechanisms of Rural Development Policy in the particular region of Slovak Republic
Stav tématu:
schváleno (Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra európskych politík (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Abstrakt:
Rural development policy as a part of the Common Agricultural Policy of the European Union contributes to achieve the sustainable rural development. The thesis focuses on the evaluation of the utilization of support mechanisms of rural development policy funded by the Rural Development Programme for 2014-2020 in agricultural enterprise in the particular region of SR.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.