Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza legislatívy hybridných pohonov
State of topic: approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Daniela Uhrinová, PhD.
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Daniela Uhrinová, PhD.
Summary: Bakalárska práca bude zameraná na spracovanie legislatívnych podmienok využívania hybridných pohonov v automobiloch na území Slovenskej republiky a Európskej únie. Študent v práci analyzuje podmienky využívania hybridných technológií v rámci platných právnych noriem v súčasnosti a tiež s predpokladom ich vývoja v budúcnosti.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PDM Operation of Transport and Handling Machines

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.