Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Návrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorov
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na návrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorov. Teoretická časť práce je zameraná na možnosti a metódy skúšania spaľovacích motorov, ako aj na vyhodnotenie skúšok. Praktická časť práce sa zaoberá analytickým a grafickým riešením zaťažovacieho zariadenia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.