Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na návrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorov. Teoretická časť práce je zameraná na možnosti a metódy skúšania spaľovacích motorov, ako aj na vyhodnotenie skúšok. Praktická časť práce sa zaoberá analytickým a grafickým riešením zaťažovacieho zariadenia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.