Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh meracieho a vyhodnocovacieho zariadenia na meranie reakčného času a ovládacej sily pôsobiacej na pedál
State of topic: approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Summary: Bakalárska práca je zameraná na návrh meracieho zariadenia, ktoré bude schopné merať ovládaciu silu na brzdovom pedále a zaznamenávať reakčný čas vodiča. Navrhnuté zariadenie musí spĺňať bezpečnostné požiadavky a musí umožniť spoluprácu s decelerometrom XL Meter. Súčasťou bakalárskej práce sú aj overovacie merania zaznamenané a vyhodnotené v tabuľkovej a grafickej forme.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PDM Operation of Transport and Handling Machines

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.