Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
eGovernment a informačné systémy obcí
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť úroveň eGovernment-u v podmienkach miestnej samosprávy, ako aj informačných systémov, ktoré využívajú obce. Informácie a podklady bude študent čerpať nielen zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty obcí), ale aj z primárnych zdrojov (prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľmi výkonného manažmentu obcí). Cieľom práce je taktiež identifikovať kľúčové problémy a nedostatky v tejto oblasti a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.