Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
eGovernment a informačné systémy obcí
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť úroveň eGovernment-u v podmienkach miestnej samosprávy, ako aj informačných systémov, ktoré využívajú obce. Informácie a podklady bude študent čerpať nielen zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty obcí), ale aj z primárnych zdrojov (prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľmi výkonného manažmentu obcí). Cieľom práce je taktiež identifikovať kľúčové problémy a nedostatky v tejto oblasti a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.