Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
The Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial Purposes
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: The objective of the diploma thesis is to analyse, compare and evaluate the ways in which selected cities use their assets for entrepreneurial purposes. The emphasis will be placed on entrepreneurship through companies with equity participation of cities and on effects of such form of entrepreneurship. Data and information will be obtained from secondary sources (internal documents of cities) as well as from primary sources (e.g. through a structured interview with representatives of the executive management of cities or companies with equity participation of cities). Key issues and shortcomings will be identified and measures to improve the use of municipal assets for entrepreneurial purposes will be proposed.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.