Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
Stav tématu:
schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať, komparovať a zhodnotiť spôsoby, akými dve vybrané mestá využívajú svoj majetok na podnikateľské účely s dôrazom na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a efekty z takejto formy podnikania. Informácie a podklady bude študent čerpať aj zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty miest) a aj z primárnych zdrojov (napr. prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľmi výkonného manažmentu miest, resp. podnikov s majetkovou účasťou miest). Budú identifikované kľúčové problémy a nedostatky a navrhnuté opatrenia na zlepšenie v oblasti využívania majetku na podnikanie.
Zrušeno:
ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.