Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať, komparovať a zhodnotiť spôsoby, akými dve vybrané mestá využívajú svoj majetok na podnikateľské účely s dôrazom na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a efekty z takejto formy podnikania. Informácie a podklady bude študent čerpať aj zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty miest) a aj z primárnych zdrojov (napr. prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľmi výkonného manažmentu miest, resp. podnikov s majetkovou účasťou miest). Budú identifikované kľúčové problémy a nedostatky a navrhnuté opatrenia na zlepšenie v oblasti využívania majetku na podnikanie.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.