Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Využívanie fondov EÚ vo vybranom regióne
State of topic:
approved (doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
PhDr. Peter Porubčan, CSc.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Social Science - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: PhDr. Peter Porubčan, CSc.
Summary:
Vývoj a význam regionálnej a štrukturálnej politiky Európskej Únie a jej nástrojov.Druhy fondov EÚ, princípy fungovania štrukturálnych fondov. Regionálna a spoločná polnohospodárska politika EÚ. Analýza využitia prostriedkov z európskych fondov na priklade konrétnej obce alebo regiónu.Problematika vypracovania projektu a jeho úspešnej realizácie v konkrétnych podmienkach.

There are no limitations of the topic