Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Využívanie Európskeho sociálneho fondu na riešenie nezamestnanosti mládeže
State of topic:
approved (doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
PhDr. Peter Porubčan, CSc.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Social Science - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: PhDr. Peter Porubčan, CSc.
Summary:
Analýza fungovania ESF. Ciele, nástroje a prostriedky politiky zamestnanosti v Európskej Únii. Problém nezamestnanosti v podmienkach ekonomickej krízy. Mládež ako špecifická sociálna skupina a problém nezamestnanosti. Analýza programov na znižovanie nezamestnanosti mládeže v regiónoch SR.

There are no limitations of the topic