Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Prínos Európskeho sociálneho fondu pre rozvoj regiónov SR
State of topic:
approved (doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Social Science - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Slovenská republika ako členský štát EÚ má možnosť riešiť svoje sociálne problémy a zaostávanie za vyspelými krajinami prístupom k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu EÚ. Tieto fondy znamenajú neopakovateľnú príležitosť na prekonávanie výrazného zaostávania regiónov SR za úrovňou najvyspelejších krajín EÚ. Obsahom práce bude analýza prínosu a identifikácia problémov pri využívani Európskeho sociálneho fondu na príklade konkrétneho regiónu.

There are no limitations of the topic