Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie európskych nástrojov na podporu kultivácie a energetického zhodnotenia mikrorias
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na zmapovanie v súčasnosti platných európskych mechanizmov zameraných na podporu rozvoja obehovej ekonomiky, ale najmä na podporu kultivácie mikrorias ako potenciálnej suroviny na energetické účely . Okrem toho bude zrealizovaná aj analýza situácie na Slovensku v tejto oblasti a budú navrhnuté opatrenia na možnosti pestovania a energetického využívania mikrorias.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.