Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využitie európskych nástrojov na podporu kultivácie a energetického zhodnotenia mikrorias
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Abstrakt:
Práca bude zameraná na zmapovanie v súčasnosti platných európskych mechanizmov zameraných na podporu rozvoja obehovej ekonomiky, ale najmä na podporu kultivácie mikrorias ako potenciálnej suroviny na energetické účely . Okrem toho bude zrealizovaná aj analýza situácie na Slovensku v tejto oblasti a budú navrhnuté opatrenia na možnosti pestovania a energetického využívania mikrorias.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.