Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie európskych nástrojov na podporu kultivácie a energetického zhodnotenia mikrorias
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na zmapovanie v súčasnosti platných európskych mechanizmov zameraných na podporu rozvoja obehovej ekonomiky, ale najmä na podporu kultivácie mikrorias ako potenciálnej suroviny na energetické účely . Okrem toho bude zrealizovaná aj analýza situácie na Slovensku v tejto oblasti a budú navrhnuté opatrenia na možnosti pestovania a energetického využívania mikrorias.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.