Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pestovanie a energetické využitie mikrorias v podmienkach Slovenska.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na hodnotenie možnoati pestovania mikrorias v klimatických podmienkach Slovenska a zároveň ich potenciálneho využitia v oblasti bioenergie. Možným riešením pre zabezpečenie výroby bioenergie z mikrorias je integrovať pestovanie mikrorias na existujúcich bioplynových zariadeniach, kde pre podporu rastu je možné využiť CO2 z bioplynu a živíny z digestátu. Následne takto vypestovaná biomasa sa môže využiť ako vstupná surovina na produkciu bioplyn.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.