Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ústavnoprávna ochrana vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je prierezové načrtnutie inštitútov ochrany vlastníctva zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Študent sa zameriava na Ústavné a zákonné predpoklady použitia takýchto inštitútov, ich účel, ako aj právne dôsledky ich aplikácie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia