Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Fraktálna analýza mapy úrodnosti
State of topic:
approved (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Physics - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca sa zaoberá hodnotením digitálnej mapy úrodnosti pomocou fraktálnej analýzy za účelom riešenia nelinearity a zložitosti dát úrodnosti, pre ktoré nie sú niekedy bežné matematické a štatistické metódy postačujúce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KBI Quality and Safety in Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.