Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Možnosti vybraného CAD programu pri návrhu digitálneho prototypu automobilu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Juraj Tulík, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Juraj Tulík, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca sa zaoberá možnosťami zvoleného CAD softvéru pri návrhu digitálneho prototypu automobilu z pohľadu tvorby a analýz.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.