Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Návrh logistickej stratégie vybraného podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Tulík, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Záverečná práca sa zaoberá analýzou procesu logistiky a návrhu vhodnej logistickej stratégie vo vybranej spoločnosti.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.